کتابخانه مدرسه کسب و کار آیا

دانلود خلاصه کتاب این هفته

دانلود 5 درس از کتاب روانشناسی پول

جهت دانلود 5 درس از خلاصه کتاب هفته اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب های مهارت فردی

کتاب های رهبری

کتاب های هوش مالی

کتاب های فروش

کتاب های هوش هیجانی

کتاب های زبان بدن