جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قوانین دوره‌های آموزشی اینجا کلیک کنید.

تقویم آموزشی - 1401

مدرسه کسب و کار آیا

نام دوره

نام مدرس

مدت دوره

روز برگزاری

تاریخ شروع

از حال بد به حال خوب

هوش هیجانی 2

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

تکمیل ظرفیت حضوری

مدیریت روابط اجتماعی

هوش هیجانی 3

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

تکمیل ظرفیت حضوری

بهترین ورژن من

مهارت فردی 1 (1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

سخنوری و فن بیان

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

مهندسی فروش

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

پنج شنبه ها

شکاف فکر و عمل

مهارت فردی 1 (2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

از من به ما شدن

مهارت فردی 2 (1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

مدیریت فروش

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

پنج شنبه ها

هدف گذاری

مهارت فردی 1 (3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

بلوغ عاطفی

مهارت فردی 2 (2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

مذاکره با غول ها

دكتر یحیی علوی

18 ساعت

4 جلسه

پنج شنبه ها

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.

  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.

  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.

با ما تماس بگیرید.