جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قوانین دوره‌های آموزشی اینجا کلیک کنید.

تقویم آموزشی - 1401

مدرسه کسب و کار آیا

نام دوره

نام مدرس

مدت دوره

روز برگزاری

تاریخ شروع

( مهارت فردی 3 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

20 شهریور

( مهارت فردی 5 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

17 مهر

مهارت فردی 4

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

26 مهر

دكتر علی صادقین

16 ساعت

4 جلسه

شنبه ها

30 مهر

( هوش هیجانی 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

پنج شنبه ها

5 آبان

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

8 آبان

(  فروش 4 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

29 آبان

( مهارت فردی 6 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

8 آذر

دكتر یحیی علوی

6 ساعت

2 جلسه

یک شنبه

11 دی

(فروش 1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

16 بهمن

( فروش 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

30 بهمن

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.

  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.

  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.

با ما تماس بگیرید.