جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قوانین دوره‌های آموزشی اینجا کلیک کنید.

تقویم آموزشی - 1402

دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

نام دوره

نام مدرس

مدت دوره

روز برگزاری

تاریخ شروع

( هوش هیجانی 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

29 فروردین

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

10 اردیبهشت

( هوش هیجانی 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

19 اردیبهشت

کوچینگ مدیر فروش

(فقط 35 نفر ، دارای بوت کمپ آموزشی )

دكتر یحیی علوی

55 ساعت

1 روز در ماه

پنج شنبه ها

21 اردیبهشت

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

31 اردیبهشت

(هوش هیجانی 3 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

16 خرداد

EMBA مدیران

(فقط 35 نفر)

دكتر یحیی علوی

200 ساعت

سه روز متوالی در هر ماه

24 خرداد

(فروش 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

18 تیر

(مهارت فردی 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

10 مرداد

(فروش 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

22 مرداد

(مهارت فردی 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

31 مرداد

(مهارت فردی 3 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

21 شهریور

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.

  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.

  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.

با ما تماس بگیرید.