دوره های حضوری و غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

در اینجا می توانید تمام دوره های حضوری و غیر حضوری که بصورت های ویدئو آنلاین، و صوت ارائه شده اند را ملاحظه بفرمایید.

دوره جامع MBA - تخصصی فروش

  • 248 ساعت آموزش تخصصی
  • مشتمل بر 22 دوره
  • مدرس : دکتر یحیی علوی
  • دارای مدرک معتبر

دوره جامع دکتری راهبردی کسب و کار

  • 192 ساعت محتوای تخصصی
  • مشتمل بر 12 دوره
  • با اساتید به نام این حوزه
  • دارای مدرک معتبر