کتابخانه

معرفی کتاب تئوری انتخاب

کتاب تئوری انتخاب، اثر ویلیام گلسر، روانشناس و اقتصاددان برجسته، یکی از کتابهای مهم و مؤثر در زمینه روانشناسی و رفتار انسان است. در این کتاب، گلسر تئوری جدیدی را معرفی میکند که به تحلیل و توضیح رفتارهای انتخابی انسانها در شرایط مختلف میپردازد. این تئوری بر اساس اصل کنترل درونی بنا شده است که بیان میکند انسانها خودشان مسئول رفتارهای خود هستند و دیگران نمیتوانند آنها را کنترل کنند.

خلاصه ای از بخشهای مختلف کتاب تئوری انتخاب

نیاز ما به روانشناسی جدید:

در این بخش، گلسر نقدهایی را به روانشناسی رایج که بر اساس عوامل بیرونی رفتار انسانها را تبیین میکند، مطرح میکند و نیاز به روانشناسی جدیدی را که بر اساس کنترل درونی و انتخاب انسانها بنا شده است، تأکید میکند.

نیازهای اساسی و احساسات:

در این بخش، گلسر پنج نیاز اساسی انسانها را که عبارتند از بقا، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و تفریح، شرح میدهد و نشان میدهد که چگونه این نیازها با احساسات ما ارتباط دارند و رفتارهای ما را شکل میدهند.

دنیای مطلوب شما:

در این بخش، گلسر مفهوم دنیای مطلوب را تعریف میکند و میگوید که این دنیا مجموعهای از ارزشها، باورها، اهداف و تصورات است که انسانها در ذهن خود دارند و بر اساس آنها رفتار میکنند. او همچنین نشان میدهد که چگونه میتوان دنیای مطلوب خود را تغییر داد و با واقعیت سازگار کرد.

همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها:

در این بخش، گلسر میگوید که هر انسانی یک شخصیت منحصر به فرد دارد که بر اساس ترکیبی از قدرت نیازهای اساسی و دنیای مطلوب خود شکل گرفته است. او همچنین میگوید که همخوانی بین نیازها و دنیای مطلوب موجب سلامت روانی و عدم همخوانی موجب بیماری روانی میشود.

تعارض و واقعیت درمانی:

در این بخش، گلسر میگوید که تعارض زمانی رخ میدهد که دنیای مطلوب ما با واقعیت یا با دنیای مطلوب دیگران سازگار نباشد. او همچنین میگوید که واقعیت درمانی روشی است که به انسانها کمک میکند تا دنیای مطلوب خود را با واقعیت هماهنگ کنند و رفتارهای موثرتری را انتخاب کنند.

خلاقیت:

در این بخش، گلسر میگوید که خلاقیت توانایی انسانها برای ایجاد رفتارهای جدید و موثر است که به آنها کمک میکند تا نیازهای خود را برآورده کنند. او همچنین میگوید که خلاقیت میتواند به صورت مثبت یا منفی بروز کند و بستگی به دنیای مطلوب انسانها دارد.

عشق و ازدواج:

در این بخش، گلسر میگوید که عشق یکی از نیازهای اساسی انسانها است که به آنها احساس تعلق و ارتباط می‌دهد. او همچنین میگوید که ازدواج یک رابطه دوطرفه است که بر اساس احترام، اعتماد، صداقت و مشارکت بنا شده است. او راهنمایی‌هایی را برای ایجاد و حفظ رابطه‌های عاطفی سالم و موفق ارائه می‌دهد.

دسته بندی رفتارها از نظر نویسنده کتاب:

گلسر میگوید که رفتارهای انسانها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: رفتارهای کلی و رفتارهای جزئی.

رفتارهای کلی شامل اندیشیدن، احساس کردن، عمل کردن و فیزیولوژیک هستند که همه آنها درونی و انتخابی هستند.

رفتارهای جزئی شامل مجموعه‌ای از رفتارهای کلی هستند که برای رسیدن به یک هدف خاص انجام می‌شوند. گلسر می‌گوید که ما می‌توانیم رفتارهای خود را تغییر دهیم اگر بتوانیم دنیای مطلوب خود را تغییر دهیم.

تغییر مثبت در رفتار چگونه انجام می شود؟

او همچنین می‌گوید که برای ایجاد تغییر مثبت در رفتارهای خود، باید از روشهای مثبت و سازنده استفاده کنیم و از روشهای منفی و مخرب خودداری کنیم.

روشهای مثبت شامل تشویق، تقدیر، احترام، اعتماد، صداقت، مشارکت و همکاری هستند. روشهای منفی شامل تنبیه، تحقیر، تمسخر، تهدید، اجبار، دروغ و رقابت هستند. گلسر میگوید که روشهای منفی فقط باعث ایجاد مقاومت، نارضایتی، تنش و دشمنی می‌شوند و رابطه‌های ما را تخریب می‌کنند.

چگونه رابطه های سالم و موفق ایجاد کنیم؟

نویسنده پیشنهاد می‌کند که برای ایجاد رابطه های سالم و موفق، باید از روشهای مثبت استفاده کنیم و با دیگران به صورت مسئولانه، مشارکتی و هماهنگ رفتار کنیم. گلسر در کتاب خود، مثالها و مطالعات موردی زیادی را از کاربرد تئوری انتخاب در زمینه‌های مختلف مانند خانواده، آموزش، مدیریت، درمان و مشاوره ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از این تئوری، رفتارها و رابطه‌ها را بهبود بخشید.

شاد نبودن، انسان‌ها را به دو مسیر می‌کشاند:

گروه اول به دنبال راهی برای بازگرداندن شادی هستند.(رابطۀ لذت بخش با آدم‌های شاد)

گروه دوم اما این کار را نمی‌کنند. آن‌ها قید روابط لذتبخش با افراد شاد را می‌زنند؛ با این حال آن‌ها هم مثل همه به دنبال خوشی هستند. این آدم‌ها همیشه به دنبال لذت بردن بدون رابطه هستند و آن را در مصرف نادرست غذا، الکل، مواد مخدر، خشونت و رابطۀ جنسی بدون عشق می‌یابند.

هدف انسانها از دید کتاب تئوری انتخاب

گلسر معتقد است که هدف اصلی انسانها در زندگی خوشبختی و رضایت است که از رفع نیازهای اساسی آنها ناشی میشود. این نیازها عبارتند از: نیاز به بقا، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح.

گلسر می‌گوید که انسانها برای برآورده کردن این نیازها، رفتارهایی را انتخاب میکنند که بر اساس دنیای مطلوب آنها شکل میگیرد. دنیای مطلوب مجموعه‌ای از ارزشها، باورها، اهداف و تصورات است که انسانها در ذهن خود دارند و بر اساس آنها رفتار می‌کنند.

هدف گلسر آشنا کردن شما با رفتارهایی است که در زندگی شخصی و کاری باعث مسئولیت پذیری بیشتر شما برای کسب “موفقیت بدون مزاحمت” است.

چرا ما دنبال انتخاب چیزی هستیم که باعث درد و رنج ما می شود؟

دکتر گلسر می گوید: روزی یک مردی در پارک کاکتوس قدم می زد که ناگهان لباس های خود را در آورده و داخل کاکتوس ها خودش را پرت می کند. مردم بعد از بیرون کشیدن او علت کار را جویا می شوند که مرد می گوید : در آن لحظه به نظرم کار خوبی می آمد!

همه ما لحظاتی داریم که ممکن است تصمیماتی که بگیریم در نظر ما در همان لحظه درست باشد اما بعد از گذر زمان برای ما ضرر داشته باشد. انتخاب هایی که شما را به سمت ضرر می برد می تواند موارد زیر باشد :

  1. زمانی که از تنهایی بترسیم و دنبال رابطه باشیم ما به بیراهه خواهیم رفت.
  2. در زمانی که تنگدست شدیم از کسی کمک خواستیم که هیچ تمایلی به کمک به ما ندارد.
  3. حفظ آدمی که روح و شخصیت ما را پایمال کرده و ما دنباله رو او هستیم.

جمعبندی در مورد کتاب تئوری انتخاب

قبل از مطالعه این کتاب پیشنهاد می شود یکبار تست هوش هیجانی بار آن را انجام دهید تا به میزان مهارت خود در کنترل احساسات پی ببرید. در تصمیم هایی که احساسات جای عقل را می گیرد در خیلی موارد دچار خطا می شویم.

گلسر در کتاب خود، مثالها و مطالعات موردی زیادی را از کاربرد تئوری انتخاب در زمینههای مختلف مانند خانواده، آموزش، مدیریت، درمان و مشاوره ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از این تئوری، رفتارها و رابطه‌ها را بهبود بخشید. او همچنین راهنمایی‌ها و تمرینهایی را برای کمک به خوانندگان برای اعمال تئوری انتخاب در زندگی خود ارائه میکند.

کتاب تئوری انتخاب، یک کتاب جامع، عمیق و کاربردی است که به خوانندگان کمک می‌کند تا بتوانند رفتارهای خود را کنترل کنند، نیازهای خود را برآورده کنند، رابطه‌های خود را بهبود بخشند و زندگی شادتری داشته باشند.

به ما بگو چطور هستیم ؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
نمایش بیشتر

مدرسه کسب و کار آیا

مدرسه کسب و کار آیا، یک موسسه آموزش مهارت‌های فردی و توسعه کسب و کار است که ماموریت آن آموزش روش‌های ایده‌پردازی، راه اندازی و ارتقای کسب و کار، مهارت‌های مذاکره و فروشندگی حرفه ای و به صورت کلی ارتقا و رشد افراد، مدیران و سازمان ها می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا