دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

پکــیج مـهـارت فــردی 1
فــرار از زنــدان

مدرس : دکتر یحیی علوی

قیمت این پکیج : 17,970,000 تومان

قیمت با تخفیف 50%: 8,985,000 تومان

ثبت نام دوره
برای خرید دوره کلیک کنید
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر از دوره کلیک کنید

پکــیج مـهـارت فــردی 2
قدرت تصمیم‌گیری با رشد شخصی و عاطفی

مدرس : دکتر یحیی علوی

قیمت این پکیج : 17,970,000 تومان

قیمت با تخفیف 50%: 8,985,000 تومان

ثبت نام دوره
برای خرید دوره کلیک کنید
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر از دوره کلیک کنید

پکــیج دوره خودفروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

قیمت این پکیج : 11,980,000 تومان 

قیمت با تخفیف 50%: 5,990,000 تومان

ثبت نام دوره
برای خرید دوره کلیک کنید
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر از دوره کلیک کنید

دوره اصول هوش هیجانی
( هوش هیجانی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره از حال بد به حال خوب
( هوش هیجانی 2 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره مدیریت روابط اجتماعی
( هوش هیجانی 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره بهترین ورژن من
( مهارت فردی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره با هم برای همیشه
( مهارت فردی 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره حضوری مهندسی فروش
( فروش )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره حضوری مدیریت فروش
( فروش )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره فروشندگی حرفه ای
( فروش 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره نهایی سازی فروش
( فروش 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره خود فروشی
( فروش 5 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

دوره هوش خیابانی فروشنده
( فروش 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی