اصول و تدوین برنامه بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
1,870,000 تومان

مذاکره عموما به فرآیندی گفته می شود که هدف آن رسیدن به یک توافق یا حل اختلاف در موضوعی معین است. البته درباره مذاکره تعاریف متعددی بیان می شود که نمایانگر وجود نظرات مختلف درباره ماهیت مذاکره است.

1
1,870,000 تومان